40 snažnih biblijskih citata za molitvu nad vašim brakom

Brak je dar – čudesan blagoslov od Boga. Ipak, često najveće darove ne cijenimo onako kako bismo trebali. Možda zato što život postaje ubrzan, ili smo mi u žurbi i nismo usredotočeni. Možda zato što jedno drugo počinjemo uzimati zdravo za gotovo. Ili se ne slažemo i puštamo da ljutnja potraje duže nego što bi trebala.

Život zna biti težak, a prtljaga koju nosimo iz prošlosti može samo otežati stvar. Ono što nam je odgovaralo kao dvjema individuama, koje su se same borile sa svakodnevnim stresom, možda neće odgovarati kada postanemo „jedno“. Uspoređujemo svoj brak s drugima, žalimo se na probleme, misleći da će to onog drugoga potaknuti na akciju. Žudimo za sjajnijom sutrašnjicom, ali umjesto toga smo zapeli u žaljenju i povrijeđenosti. Počinjemo se udaljavati jedno od drugoga. I nažalost, mnogo puta, počinjemo tražiti najbliži „izlaz“.

Danas se vodi bitka za brakove, a neprijatelju je cilj uništiti tvoj brak i tebe obeshrabriti.

U cijeloj toj priči o braku, dok branimo vlastita stajališta, ili ukazujemo na različitosti, moramo se zapitati jedno pitanje… jesmo li molili? Mislim, uistinu molili, uporno, duže vrijeme? Jer, ako nismo mi, onda tko će?

Bog daje obećanje kod proroka Izaije (55, 11) da se Njegova riječ neće vratiti bez ploda a da ne ispuni velike stvari.

Ne postoji čarobna formula kako u molitvi izgovarati stihove i riječi, ali postoji moć Duha Božjeg. Moć Njegove istine može donijeti oprost, ozdravljenje i obnovu, bez obzira na to koliko se stvari činile lošima. Njegov doseg je velik. Njegova ljubav je golema. Njegova milost sve pokriva.

Molitva + Božja riječ = moć – to je put za Boga da čini čudesne stvari.

40 snažnih citata iz Biblije za molitvu nad vašim brakom

Dragi Bože, 

zahvaljujemo Ti na Tvojoj ljubavi i vjernosti. Zahvaljujemo Ti na tvojoj golemoj milosti. Zahvaljujemo Ti što nam daješ moć voljeti dobro. Hvala Ti za mog/moju supruga/u. Hvala Ti za dar braka. Hvala Ti što si tu za nas, što se boriš za nas. Hvala Ti što si Otkupitelj, i imaš naše dobro na umu. Priznajemo da brak ponekad postaje težak a mi često klonemo. Molimo da postanemo poput Tebe. Molimo Te da ispuniš istinom naš brak i naš živote i blagosloviš ih. 

Gospodine, molimo za …

Divljenje: „Dragi moj pripada meni, a ja njemu“ Pj 2,16

Vjeru: „Vjeruj u Gospodina Isusa pa ćeš se spasiti ti i tvoj dom.“ Dj 16,31

Blagoslov: „ Blagoslov Božji je u stanu pravednika.“ Izr 3,33

Odanost: „I ako tko udari na jednoga, dvojica će mu se oprijeti; i trostruko se uže ne kida brzo.“ Prop 4,12

Hrabrost: „Odvaži se i budi hrabar! Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.“ Još 1,9

Pronicljivost: „I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov.“ Fil 1,9-10

Ohrabrenje: „Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima.“ Ef 4, 29

Izdržljivost: „Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će.“ 1 Kor 13,7-8

Vjernost: „Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga. Tako ćeš steći ugled i uspjeti pred Božjim i ljudskim očima.“ Izr 3, 3-4

Naklonost: „Dobrota Jahve, Boga našega, nek` bude nad nama daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek` uspije.“ Ps 90,16

Opraštanje: „Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.“ Ef 4,32

Prijateljstvo: „Bolje je dvojici nego jednome, jer imaju bolju plaću za svoj trud. Padne li jedan, drugi će ga podići; a teško jednomu! Ako padne, nema nikoga da ga podigne.“ Prop 4, 9-10

Plodnost: „Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.“ Gal 5, 22-23

Velikodušnost: „Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam će se napojiti.“ Izr 11,25

Blagost: „Sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!“ Ef 4,1-3

Milost: „Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.“ Kol 4,6

Zdravlje: „Saće meda riječi su ljupke, slatke duši i lijek kostima.“ Izr 16,24

Nadu: „Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.“ Jer 29, 11

Poniznost: „Nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego – u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih!“ Fil 2, 3-4

Cjelovitost: „Tko nedužno živi, hodi bez straha, a tko ide krivim putovima, poznat će se.“ Izr 10,9

Povjerenje: „Ne uskraćujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti.“ 1 Kor 7,5

Radost: „Neka je blagoslovljen izvor tvoj i raduj se sa ženom svoje mladosti.“ Izr 5, 18

Ljubaznost: „Svoja usta mudro otvara i pobožan joj je nauk na jeziku.“ Izr 31,26

Ljubav: „Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama.“ 1 Sol 3,12

Jedinstvo: „Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.“ Mt 19,6

Mir: „Neka bude mir u zidinama tvojim i pokoj u tvojim palačama!“ Ps 122, 7

Zaštitu: „Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga.“ 2 Sol 3,3

Providnost: „A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.“ Fil 4,19

Čistoću: „Od oholosti čuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada. Tad ću biti neokaljan, čist od grijeha velikoga.“ Ps 19,14

Cilj: „Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani.“ Rim 8,28

Poštovanje: „Neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.“ Ef 5,33

Samokontrolu: „Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.“ 2 Tim 1,7

Uslužnost: „Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu.“ Još 24,15

Snagu: „Gospodin narodu svom daje jakost, Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.“ Ps 29,11

Podnošenje: „Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu!“ Ef 5,21

Zahvalnost: „Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.“ 1 Sol 5, 17-18

Povjerenje: „Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.“ 1 Iv 4,18

Razumijevanje: „Muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava.“ 1 Pt 3, 7

Vrijednosti: „Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje.“ Izr 31,10

Mudrost: „A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život.“ Izr 4,23

Neka nas Tvoja milost obasja. To Te molimo u Isusovo ime. Amen.

Debbie McDanie | www.ibelieve.com

Prijevod: Martin K. | Bitno.net