Molitva Krunice po uputama i razmatranjima sv.Ljudevita Montfortskoga

www.monfortanciSv.Ljudevit Montfortski je bio veliki molitelj Ružarija. Svetac je razradio i jednu posebnu metodu moljenja krunice. Evo njegovih savjeta:

“Nakon što zazoveš Duha Svetoga da bi dobro molio krunicu, na trenutak se saberi pred Bogom, i na način kako ću ti kasnije pokazati, prikaži pojedine desetice. Prije nego što započneš deseticu, zaustavi se na trenutak, duže ili kraće, ovisno o vremenu kojim rasplažeš, kako bi sagledao otajstvo koje slaviš, te po tom otjastvu i po zagovoru Presvete Djevice uvijek traži jednu od kreposti koja je na poseban način sadržana u tom otajstvu i koja ti je najpotrebnija. Najviše pazi na dvije pogreške koje čine gotovo svi koji mole krunicu.
Prva, da ne formuliraju nikakvu nakanu prije nego počnu moliti; ako ih pitaš zašto mole ne znaju ti odgovoritit. Zbog toga uvijek imaj na pameti da moliš za neku milost, da nasljeduješ neku krepost ili da se oslobodiš od nekoga grijeha.
Druga greška u koju se redovito pada moleći krunicu je ta da već od početka molitve mislimo samo na to da je čim prije završimo”. (Čudesna tajna svete Krunice za obratiti se i spasiti se br. 126).

Skrećemo pažnju na slijedeće elemente ovog načina molitve svete Krunice:

1. Uvod u svako otajstvo je u obliku molitve koje je upućena “Gospodinu Isusu” (usp.Otk 22,20); na taj način Montfort nas želi odmah dovesti u osobni i neposredni odnos s Isusom Kristom koga susrećemo u njegovim otajstvima.

2. Po Marijinom zagovoru moli se za krepost koja je na poseban način vezana uz to otajstvo života Isusa i Marije. Montfort se oslanja na karakterističnu postavku Francuske škole duhovnosti, a posebno na kardinala de Berulla, koja razlučuje u otajstvima života Isusa Krista povijesne prolazne činjenice i trajno nutarnje stanje milosti tako da kardinal može reći: ta otajstva “kao događaj pripadaju prošlosti ali su sada prisutna po njenim krepostima”. (De Berulle, opuscule de piété, 77, 1052.). Sličnu misao donosi i Katekizam katoliče Crkve u broju 521., citirajući sv. Ivana Eudesa, koji i sam pripada istoj školi duhovnosti: “Moramo u sebi nastavljati i dopunjati stanja Otajstva Isusova i često ga moliti da ih sam dovrši i ostvari u nama i u svoj svojoj Crkvi (…) jer Sin Božji je naumio uspostaviti stanovito zajedništvo te svoja otajstva u nama i u svoj svojoj Crkvi nekako proširiti i nastaviti po milostima koje nam želi priopćiti i plodovima što ih tim otajstvima želi u nama izvesti. Time želi da ih u nama dovrši” (sv.Ivan Eudes, “Tractatus de regno Jesus”).

3. Na ovaj način Krunica je istovremeno marijanska i kristološka molitva. Zapravo kontempliramo s Marijom otajstva života Isusa Krista u skladu s poslanjem koje je Majka Božja imala u povijesti spasenja a koje se sastoji u tome da nas vodi k svome Sinu.

4. Na kraju napominjemo na važnost zaziva koji slijedi iza Slava Ocu… Radi se o molitvi kojom se traži da otajstva Isusova života sada prožmu život molitelja, kako je to naglašeno u gore navedenoj primjedbi broj 2, te da potaknu rast u krepostima. Moleći na ovakav način krunicu mi molimo za sve važnije evanđeoske kreposti i sve velike potrebe Crkve.

Otajstva svijetla dodao je o. Miljenko Sušac

 

MOLITVA KRUNICE

O dođi Stvorče, Duše Svet...

U jedinstvu sa svima svetima na Nebu, sa svim pravednicima na zemlji, sjedinjujem se s Tobom, o moj Isuse, da uzmognem dostojno hvaliti Tvoju Presvetu Majku i Tebe u Njoj i kroz Nju. Odbijam svaku rastresenost, koja bi mi mogla doći za vrijeme moljenja te krunice.

Prikazujem Ti, Presveta Djevice, ovo Vjerovanje da počastim Tvoju vjeru na zemlji i da Te zamolim da mi dadeš udjela u njoj!

Vjerujem u Boga Oca Svemogućega...

Prikazujem Ti, Gospodine, ovaj Oče naš, da Ti se poklonim u Tvome jedinstvu i da dadem priznanje Tebi, koji si Početak i Svršetak.

Oče naš koji jesi na nebesima...

Prikazujem Ti, Presveto Trojstvo, ove tri Zdravomarije, da Ti zahvalim za sve milosti, što si ih ostvario u Mariji i koje si nama dao po njezinu zagovoru.

Zdravo Marijo (triput) nakon riječi "Isus" doda se:

1. koji neka nam umnoži vjeru!
2. koji neka nam učvrsti ufanje!
3. koji neka nam usavrši ljubav!

Slava Ocu ...

Iza svakog otajstva preporuča se zaziv koji je Anđeo u Fatimi naučio vidioce: "O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe."

RADOSNA OTAJSTVA

1. Kojega si Djevice po Duhu Svetom začela.
2. Kojega si Djevice Elizabeti u pohode nosila.
3. Kojega si Djevice rodila.
4. Kojega si Djevice u Hramu prikazala.
5. Kojega si Djevice u Hramu našla.

OTAJSTVA SVJETLA

1. Koji je za nas kršten na Jordanu.
2. Koji je po Marijinom zagovoru objavio svoje Božanstvo u Kani.
3. Koji je pozivao na obraćenje i navještao Kraljevstvo Božje.
4. Koji se preobrazio na Taboru pokazujući se u slavi.
5. Koji nam se darovao u Euharistiji kojom nas hrani.

ŽALOSNA OTAJSTVA

1. Koji se za nas krvlju znojio.
2. Koji je za nas bičevan bio.
3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
4. Koji je za nas teški križ nosio.
5. Koji je za nas raspet bio.

SLAVNA OTAJSTVA

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.
2. Koji je na Nebo uzašao.
3. Koji je Duha Svetoga poslao.
4. Koji je tebe Djevice na Nebo uzeo.
5. Koji je tebe Djvecie na Nebu okrunio.


RADOSNA OTAJSTVA

Prvo otajstvo: UTJELOVLJENJE SINA BOŽJEGA

Plod otajstva: PONIZNOST
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: BESKRAJNA BOŽJA LJUBAV

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga Utjelovljenja i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za duboku poniznost srca.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Žalosno stanje neposlušnog Adama i pravedna osuda njega i njegove djece.
 2. Častimo želje patrijarha i proroka koji su čeznuli za dolaskom Spasitelja.
 3. Častimo Marijine zavjete i njene molitve koje su potaknule dolazak Mesije.
 4. Ljubav vječnoga Oca koji nam je darovao svoga Sina.
 5. Ljubav Sina Božjega koji se je žrtvovao za nas.
 6. Poslanje arkanđela Gabrijela.
 7. Marijina djevičanska suzdržanost i strah.
 8. Marijina vjera i njen pristanak na Utjelovljenje Sina Božjega.
 9. Stvaranje duše i oblikovanje tijela Isusa Krista u Marijinu krilu po djelu Duha Svetoga.
 10. Anđeli se klanjaju Utjelovljenju Riječi u Marijinom krilu.

Milosti otajstva Utjelovljenja neka siđu u moju dušu i neka je učine doista poniznom!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Drugo otajstvo: POHOĐENJE MARIJINO

Plod otajstva: LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: BOŽJA UZVIŠENOST

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse Kriste, deseticu na čast pohođenja Tvoje Majke rođakinji Elizabeti, i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Marijinu za savršenu ljubav prema bližnjemu.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Častimo radost Marijinog Srca i devetomjesečno prebivanje Utjelovljene Riječi u njenom krilu.
 2. Isus Krist ulazeći u svijet prikazuje samoga sebe Ocu kao žrtvu.
 3. Radost i zadovoljstvo Isusa Krista u poniznom djevičanskom Marijinom krilu, te Marijino uživanje u svome Bogu.
 4. Zabrinutost i sumnja svetog Josipa zbog Marijinog stanja.
 5. Izbor odabranika sabrani od Isusa i Marije.
 6. Marijin pohod rođakinji Elizabeti i njena gorljiva ljubav.
 7. Marijin pozdrav, posvećenje svetog Ivana Krstitelja i njegove Majke Elizabete.
 8. Marija pjesmom Veliča iskazuje svoju zahvalnost Bogu.
 9. Marijina ljubav i poniznost u služenju svoje rođakinje.
 10. Uzajamna ovisnost Isusa i Marije te naša ovisnost o Isusu i Mariji.

Milosti otajstva pohođenja Marijina neka siđu u moju dušu i neka je uistinu učine ljubeznom.

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Treće otajstvo: ROĐENJE ISUSOVO

Plod otajstva: PREZIR BOGATSTVA I LJUBAV PREMA SIROMAŠTVU
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: BESKRAJNO BOŽJE BOGATSTVO

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse Kriste, deseticu na čast tvoga svetoga Rođenja u Betlehemu i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Marijinu odvojenost od dobara ovoga svijeta i ljubav prema siromaštvu.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Častimo odbojnost i prezir koje su Marija i Josip pretrpjeli u Betlehemu.
 2. Siromašna štalica u kojoj se rodio Sin Božiji.
 3. Uzvišena kontemplacija i beskrajna Marijina ljubav kad je porađala svoga Sina.
 4. Djevičansko Rođenje Vječne Rječi.
 5. Anđeli se klanjaju i pjevaju Isusovom rođenju.
 6. Očaravajuća ljepota božanskog Djetešca.
 7. Pastiri sa svojim malim darovima dolaze u štalicu.
 8. Isusovo obrezanje i njegovo trpljenje iz ljubavi.
 9. Nadjenuše mu ime Isus te veličina tog Imena.
 10. Poklon triju kraljeva i njihovi darovi.

Milosti otajstva Isusova rođenja neka siđu u moju dušu i neka je učine doista siromašnom u duhu!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Četvrto otajstvo: PRIKAZANJE U HRAMU

Plod otajstva: ČISTOĆA TIJELA I DUŠE
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: VJEČNA BOŽJA MUDROST

strong>Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga prikazanja u hramu po rukama Marije, i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za milost čistoće tijela i srca.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Častimo poslušnost i podložnost Isusa i Marije Zakonu.
 2. Isus žrtvuje svoju čast.
 3. Marija žrtvuje svoju čast.
 4. Radost i hvalospjevi Šimuna i proročice Ane.
 5. Isusovo prikazanje i otkup žrtvom dvaju golubića.
 6. Herodova okrutnost i pokolj nevine dječice.
 7. Josip, Marija i Dijete slušajući anđelovu poruku bježe u Egipat.
 8. Otajstveni boravak svete obitelji u Egiptu.
 9. Povratak u Nazaret.
 10. Isus raste u milosti i mudrosti.

Milosti prikazanja u hramu neka siđu u moju dušu i neka je doista učine čistom!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Peto otajstvo: ISUSA NAĐOŠE U HRAMU

Plod otajstva: PRAVO OBRAĆENJE
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: NEDOKUČIVA BOŽJA SVETOST

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast otajstva kada Te Marija i Josip nađoše u hramu među pismoznancima, nakon što su Te izgubili, i molim Te, po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke i svetoga Josipa za mudrost, naše obraćenje i za obraćenje onih grješnika koji žive u krivim naukama, koji su odvojeni od Crkve i koji u Boga ne vjeruju.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Častimo skroviti život, marljivost i poslušnost koje je živjela sveta Obitelj u Nazaretu.
 2. Marija i Josip pronalaze Isusa, koji je ostao u hramu, kako propovijeda učiteljima zakona.
 3. Ivan Krstitelj krsti Isusa.
 4. Isusov post i napastovanje u pustinji.
 5. Čudesno Isusovo propovijedanje.
 6. Isus izabire apostole i daruje im duhovnu vlast.
 7. Isusova velika čudesa.
 8. Čudesno preobraženje.
 9. Isus pere noge učenicima.
 10. Ustanovljenje Euharistije.

Milosti otajstva Isusova našašća u hramu neka siđu u moju dušu i neka je doista obrate!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.


OTAJSTVA SVJETLA

Prvo otajstvo: ISUSOVO KRŠTENJE NA JORDANU

Plod otajstva: POSVEĆENJE
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: TROJSTVENA BOŽJA LJUBAV

Prikazujemo ti Gospodine Isuse ovu deseticu na čast tvojega Krštenja na rijeci Jordanu kada se Nebo otovrilo i Otac te proglasio svojim ljubljenim Sinom, a Duh Sveti sišao na tebe da te uvede u poslanje koje te čeka. Molimo te po tom otajstvu i po zagovoru tvoje svete Majke za obnovu krsnoga duha u našem životu.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Isus ostavlja svoj dom i majku Mariju u Nazaretu i ide iz Galileje na Jordan k Ivanu.
 2. Prvi susret Ivana Krstitelja i Isusa.
 3. “Nisam dostojan odriješti mu obuću na nogana”. Duboka Ivanova poniznost pred Isusom.
 4. Ivanov osjećaj nedostojnosti: “Treba da ti mene krstiš, a dolaziš k meni”.
 5. Isus želi vrštiti volju Božju: “Pusti sada dolikuje da sve ispunimo što je u skladu s voljom Božjom”.
 6. Ivan krsti Isusa koji želi biti solidaran sa ljudima potrebnim spasenja.
 7. Isus izlazi iz rijeke Jordana i moli se Bogu.
 8. Objava Presvetog Trojstva: Na Isusa silazi Duh Sveti u obliku goluba i čuje se glas s Neba kako govori: “Ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina”.
 9. Divljenje i strahopoštovanje Ivana Krstitelja i naroda.
 10. Duh Sveti odvede Isusa u pustinju da ga đavao napastuje.

Milosti otajstva Isuova svetog Krštenja neka siđu u naše duše i potaknu nas na obnovu krsnoga duha.

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Drugo otajstvo: ISUSOVA OBJAVA U KANI

Plod otajstva: POVJERENJE U MARIJIN ZAGOVOR
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: OBJAVLJENA BOŽJA SLAVA

Prikazujemo ti Gospodine Isuse ovu deseticu na čast tvoje objave u Kani gdje si pretvarajući vodu u vino, po Marijinom zagovoru, objavio svoju slavu i otvorio srca učenika za vjeru. Molimo te po tom otajstvu i po zagovoru tvoje svete Majke za povjerenje u tebe u našem životu.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Isusov poziv prvim učenicima, njihova prva druženja i upoznavanja.
 2. Odlazak Isusa s učenicima i majkom Marijom na svadbu u Kanu Galilejsku.
 3. Marija primjećuje zbunjenost i posramljenost domaćina zbog nedostatka vina.
 4. Marija diskretno obavještava Isusa: “Nemaju vina”.
 5. Isus odgovara: “Ženo što ja imam s tobom? Moj čas još nije došao?”
 6. Marijine riječi slugama: “Što god vam rekne učinite!”
 7. Sluge napunjanju 6 kamenih posuda vodom a Isusa čini prvo čudo pretvarajući vodu u vino, simbolički označavajući promijenu starog židovskog zakona u novost miolosti Evanđelja.
 8. Ravnatelj stola uzvanika kuša i hvali novo vino.
 9. Isus je objavio svoju slavu, a njegovi učenici vidjevši prvo čudo povjerovaše da je on Sin Božiji.
 10. Marijino majčinsko posredovanje u rađanju vjere u srcima učenika.

Milosti otajstva Isusove samoobjave u Kani neka siđu u naše duše i potaknu nas na povjerenje u Isuovu ljubav i Marijin zagovor.

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Treće otajstvo: ISUSOV POZIV NA OBRAĆENJE I NAVJEŠTANJE BOŽJEG KRALJEVSTVA

Plod otajstva: OBRAĆENJE I PRIHVAĆENJE BOŽJEGA KRALJEVSTVA
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: BESKRAJNO BOŽJE MILOSRĐE

Prikazujemo ti Gospodine Isuse ovu deseticu na čast otajstva tvog poziva na obraćenje i navještanja Božjeg Kraljevstva jer ti opraštaš grijehe onima koji s puzdanjem u poniznosti tebi pristupe. Molimo te po tom otajstvu i po zagovoru tvoje svete Majke da otvoriš naše duše i srca za pokajanje, spremnost na obraćenje i tvoju ljubav.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Isusove prve riječi upućene ljudima: “Ispunilo se vrijeme, približilo se krlajevstvo Božje! Obratite se i vjerujete Evanđelju”.
 2. Isus ustaje u odbranu čovijeka. Oprašta grijehe, ozdravlja, liječi, čini čudesa i oslobađa ljude od đavolskih utjecaja.
 3. Isus proglašava blaženstva: “Blago siromasima duhom jer njihovo je kraljevstvo nebesko!”
 4. “Blago onima koji tuguju jer će se utješiti!”
 5. "Blago krotkima jer će baštiniti zemlju!”
 6. “Blago žednima i gladnima pravednosti jer će se nasititi!”
 7. “Blago milosrdnima jer će baštiniti milosrđe!”
 8. “Blago čistima srcem jer će Boga gledati!”
 9. “Blago mirotvorcima jer će se sinovima Božijim zvati!”
 10. “Blago progonjenima zbog pravednosti jer je njihovo kraljevstvo Božje!”

Milosti otajstva Isuova poziva na obraćenje neka siđu u naše duše i potaknu nas da otvorimo naše duše i srca pokajanju i ljubavi prema Bogu.

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Četvrto otajstvo: ISUSOVO PREOBRAŽENJE NA GORI TABORU

Plod otajstva: DIVLJENJE BOŽJOJ LJEPOTI I JAKOST U KRIŽEVIMA
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: NEPROMJENJIVA BOŽJA BESKONAČNOST I SLAVA

Prikazujemo ti Gospodine Isuse ovu deseticu na čast otajstva tvog preobraženja pred učenicima na gori Taboru kada ih je Otac pozvao da te slušaju i tako se priprave za tvoju gorku muku kako bi stigli do slave Uskrsnuća i života Duhom Svetim preobražena. Molimo te po tom otajstvu i po zagovoru tvoje svete Majke za duh molitve i motrenja tvoje slave te jakosti u našim križevima.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Isus proriče učenicima svoju smrt i upućuje se u Jeruzalem.
 2. Isus uzima sa sobom Petra, Ivana i Jakova i penje se na goru Tabor.
 3. Isus se pred učenicima preobrazio, lice mu je zasjalo kao sunce a haljine postale bijele kao svijetlo i tako im pokazo slavu svoga Božanstva.
 4. Mojsije i Ilija razovaraju s Isusom o muci koju treba podnijeti u Jeruzalemu.
 5. Učenici u strahopoštovanju zbunjeni žele zauvijek ostati s Isusom na Taboru.
 6. Svijetao oblak prekriva sve prisutne i čuje se Očev glas: “Ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina slušajte ga!”
 7. Učenici se silno prestrašiše i padoše ničice.
 8. Isus im se približava i hrabri ih: “Ustanite nemojte se bojati”.
 9. Učenici podigoše oči ali ne vidješe nikoga osim Isusa.
 10. Ohrabreni i ojačani promatranjem božanske slave Isusove idu u Jeruzalem.

Milosti otajstva Isuova preobraženja neka siđu u naše duše i potaknu nas na molitvu i motrenje Božje slave te jakost u križevima.

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Peto otajstvo: USTANOVLJENJE EUHARISTIJE

Plod otajstva: ZAHVALNOST I LJUBAV PREMA PRESVETOM OLTARSKOM SAKRAMENTU
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: BOŽIJA SKROVITOST

Prikazujemo ti Gospodine Isuse ovu deseticu na čast otajstva ustanovljenja Euharistije po kojoj nas hraniš svojim Tijelom i Krvlju pod prilikama kruha i vina, svjedočeći tako do kraja svoju ljubav prema ljudima za čije spasenje si se žrtvovao. Molimo te po tom otajstvu i po zagovoru tvoje svete Majke za zahvalnost i ljubav prema tebi prisutnom u Presvetom Oltarskom Sakramnetu te da nas potakneš na živo sudjelovanje u Svetoj Misi i na molitvu klanjanja.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Isus s učenicima želi slaviti pashalnu večeru.
 2. Dok su bili za večerom Isus očituje da će ga jedan od učenika izdati.
 3. Isus znajući da ide u susret smrti i uskrsnuću želi svojoj Crkvi ostaviti trajni spomen čin tog događaja.
 4. Isus potaknut Dihom Svetim pronalazi čudesno iznašašće ljubavi po kome će trajno ostati sa svojim učenicima.
 5. Isus kaže učenicima: “Svom sam dušom čeznuo blagovati ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke”.
 6. Dok su blagovali, Isus uze kruh, razlomi ga i davaše svojim učenicima govoreći: “Uzmite i jedite od ovoga svi: ovo je tijelo moje koje će se za vas predati.”
 7. Zatim uze kalež te zahvali i dade im ga govoreći: “ Uzmite i pijte iz njega svi: ovo je kalež novoga i vječnoga saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen”.
 8. Isusova trajna osobna prisutnost pod posvećenim prilikama kruha i vina.
 9. Prisutnost Prečistog Tijela Isuova, Predragocijene Krvi Isusve, Prečiste duše Isusove i Isuova Božanstva u Euharistiji.
 10. Zahvala Isusu za velku ljubav koju nam iskazuje svakodnevno u Svetoj Misi.

Milosti otajstva ustanovljenja Euharistije neka siđu u naše duše i potanu nas na sudjelovanje u Svetoj Misi i na zahvalnost, ljubav i klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.


ŽALOSNA OTAJSTVA

Prvo otajstvo: ISUSOVA SMRTNA MUKA

Plod otajstva: POKAJANJE
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: BOŽANSKA NEPOMUĆENA RADOST

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoje smrtne tjeskobe u Getsemanskom vrtu i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za pravo pokajanje za svoje grijehe i za potpuno slaganje s Tvojom svetom voljom.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Častimo božansku samoću Isusa Krista tokom cijelog njegova života, a na poseban način osamljenost u Getsemaniju.
 2. Isusova ponizna i gorljiva molitva pogotovu prije nje­gove Muke.
 3. Isusova blagost i strpljivost kojima uvijek podnosi apo­stole, posebno u Getsemaniju.
 4. Gorka muka i trpljenje Isusove duše u Getsemaniju.
 5. Krvavi znoj i bol u koju pada.
 6. Anđeo smjerno tješi Isusa u muci.
 7. Usprkos odbojnosti ljudske naravi, pristajanje nje­gove volje uz volju Očevu.
 8. Isus se hrabro pojavljuje pred svojim neprijateljima i snaga njegove riječi po kojoj oni padaju na zemlju.
 9. Judina izdaja i uhićenje Isusovo.
 10. Apostoli napuštaju Isusa.

Isuse, neka milosti otajstva Tvoje smrtne tjeskobe i muke siđu u moju dušu i neka je doista skruše i učine Tebi sličnom!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Drugo otajstvo: BIČEVANJE ISUSOVO

Plod otajstva: MRTVLJENJE SJETILA
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: ČUDESNO BOŽJE STRPLJENJE

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga bičevanja i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za potpuno mrtvljenje mojih sjetila.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Častimo Isusa koji je vezan lancima i konopcima.
 2. Isusa udaraju po obrazu u Kajifinoj kući.
 3. Petar se triput odriče Isusa.
 4. Isusa u herodovoj kući oblače u bijelu haljinu i besćut­no muče.
 5. Isusu skidaju haljinu.
 6. Vojnici preziru i vrijeđaju Isusa.
 7. Isus je vezan uza stup.
 8. Okrutno bičevanje i bolni okovi.
 9. Krv koja se izlijeva iz svetih rana izranjenoga tijela.
 10. Gubitak krvi i padovi.

Milosti otajstva Isusovog bičevanja neka siđu u moju dušu i neka je doista nauče pravom odricanju!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Treće otajstvo: KRUNJENJE TRNOVOM KRUNOM

Plod otajstva: PREZIR SVJETOVNOGA DUHA
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: NEIZRECIVA BOŽANSKA LJEPOTA

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga groznog krunjenja trnovom krunom i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za veliki prezir prema svjetovnome duhu.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Vojnici skidaju Isusa i oblače ga u grimiznu vojnu kabanicu.
 2. Spletoše trnovu krunu i pritisnuše mu je na glavu.
 3. Povojom mu pokrivaju oči.
 4. U desnu mu ruku utisnuše trsku.
 5. Isusa pljuju i udaraju po licu.
 6. Klecali su pred Njega i izrugivali mu se.
 7. Isusa prisiljavaju da sjedne.
 8. Čupaju mu kosu i bradu.
 9. Izruguju se Isusu govoreći "Zdravo kralju židovski".
 10. Krv obilno prekriva sveto Isusovo lice.

Milosti otajstva trnovog krunjenja neka siđu u moju dušu i neka joj dadnu pravi prezir prema svjetovnome duhu!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Četvrto otajstvo: KRIŽNI PUT

Plod otajstva: STRPLJIVOST U TRPLJENJU
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: NEOGRANIČENA BOŽJA SVEMOGUĆNOST

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga Križnog puta i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za veliku strpljivost da nosim za Tobom svoj križ u sve dane svoga života!

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. I. postaja - Isusa osuđuju na smrt.
 2. II. postaja - Isus uzima križ na sebe.
 3. III. postaja - Isus pada prvi puta pod križem.
 4. IV. postaja - Isus susreće svoju svetu Majku.
 5. V. postaja - Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ.
 6. VI. postaja - Veronika pruža Isusu rubac.
 7. VII. postaja - Isus pada drugi puta pod križem.
 8. VIII. postaja - Isus tješi Jeruzalemske žene.
 9. IX. postaja - Isus pada treći put pod križem.
 10. X. postaja - Isusa svlače.

Milosti otajstva križnoga puta neka siđu u moju dušu i neka joj dadnu pravu strpljivost!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Peto otajstvo: RAZAPINJANJE I SMRT ISUSOVA NA KRIŽU

Plod otajstva: SRETAN SMRTNI ČAS
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: STRAHOPOŠTOVANA BOŽJA PRAVEDNOST

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga razapinjanja i smrti na križu i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za veliku odvratnost prema grijehu, ljubav prema križu, dobru smrt, za one koji sada umiru i za duše u čistilištu!

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. XI. postaja - Isusa pribijaju na križ.
 2. Prva riječ: Oče oprosti im jer ne znaju što čine.
 3. Druga riječ: Zaista, zaista kažem ti još danas ćeš biti sa mnom u Raju.
 4. Treća riječ: Ženo, evo ti sina - Sine, evo ti Majke.
 5. Četvrta riječ: Bože moj, Bože moj zašto si me ostavio?
 6. Peta riječ: Žedam!
 7. Šesta riječ: Svršeno je!
 8. Sedma riječ: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!
 9. XIII. postaja: Isusa skidaju s križa i polažu u krilo njegove Majke.
 10. XIV. postaja: Isusa polažu u grob.

Milosti otajstva trpljenja i smrti našega Gospodina Isusa Krista neka siđu u moju dušu i neka je doista posvete, te neka siđu na umiruće i na duše u čistilištu!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.


SLAVNA OTAJSTVA

Prvo otajstvo: USKRSNUĆE ISUSOVO

Plod otajstva: LJUBAV PREMA BOGU I APOSTOLSKI ŽAR
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: BOŽJA VJEČNOST

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga slavnog uskrsnuća i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke Marije za živu vjeru i za ljubav prema Isusu i za apostolski žar.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Častimo Isusov silazak nad pakao.
 2. Radost i izlazak pravednika staroga svijeta iz limba.
 3. Sjedinjenje duše i tijela našega Gospodina Isusa Krista u grobu.
 4. Isus čudesno ustaje iz groba.
 5. Pobijeda nad smrću, grijehom i đavlom.
 6. Svojstva slavnoga tijela Isusova.
 7. Isus prima od Oca svaku vlast na nebu i na zemlji.
 8. Isus se ukazuje svojoj Majci, apostolima i učenicima.
 9. Nebeski razgovori i obijed s učenicima.
 10. Isus daruje apostolima autoritet i vlast i šalje ih propovijedati Evanđelje svemu stvorenju.

Milosti otajstva Uskrsnuća našega Gospodina Isusa Krista neka siđu u moju dušu i neka je doista učine vjernom i da gori ljubavlju!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Drugo otajstvo: UZAŠAŠĆE

Plod otajstva: ČEŽNJA ZA NEBOM
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: BOŽJA BESKONAČNOST I SVEPRISUTNOST

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga slavnog Uzašašća i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Presvete Majke za čvrstu nadu i za goruću čežnju za Nebom.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Isus obećaje apostolima poslati Duha Svetoga i zapo­vijeda im da se priprave da ga prime.
 2. Isusovi učenici se skupljaju na maslinskoj gori.
 3. Isus uzlazeći na Nebo blagoslivlje svoje učenike.
 4. Očaravajuće uzdignuće Isusovo iznad nebeskog svoda.
 5. Vječni Otac i cijeli nebeski zbor trijumfalno dočekuju Isusa.
 6. Isus svojom pobjedničkom moći otvara vrata nebeska gdje još nije ušao ni jedan smrtnik.
 7. Isus sjeda s desna Ocu kao ljubljeni Sin u svemu jednak Ocu.
 8. Isus prima vlast da sudi žive i mrtve.
 9. Zadnji Isusov dolazak u slavi kad će se pokazati sav njegov sjaj, moć i uzvišenost.
 10. Isus će pravedno prosuditi na općem sudu vječno na­građujući dobre i kažnjavajući zle.

Milosti Uzašašća Isusova neka siđu u moju dušu i neka je doista ispune nadom i učine nebeskom!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Treće otajstvo: SILAZAK DUHA SVETOGA

Plod otajstva: DAROVI DUHA SVETOGA
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: SVEOPĆA BOŽJA PROVIDNOST

Prikazujem Ti, Duše Sveti, ovu deseticu na čast Tvoga duhovskog otajstva i molim Te po tom otajstvu i po zagovoru Marije, Tvoje vjerne i podne Zaručnice, za ljubav i božansku Mudrost da je uistinu upoznamo, da je kušamo i vršimo, te da svi ljudi imaju u tom udjela!

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Častimo u istini Duha Svetoga koji proizlazi od Oca i Sina i koji je srce božanstva.
 2. Duh Sveti je poslan od Oca i Sina na apostole.
 3. Veliki šum kod silaska Duha Svetoga, znak njegove snage i moći.
 4. Jezici Duha Svetoga nad apostolima da bi im dao dar razumijevanja pisma i ljubav Božju.
 5. Punina milosti kojim Duh Sveti obdari Mariju svoju vjernu zaručnicu.
 6. Divno ponašanje svetaca i same osobe Isusa Krista koju je Duh sveti vodio za vrijeme njegova života.
 7. Dvanaest plodova Duha Svetoga.
 8. Sedam darova Duha Svetoga.
 9. Molimo za dar mudrosti i silazak Duha u srca ljudi.
 10. Molimo za pobjedu nad trima nečistim dusima oprečnim Duhu Svetome: duh tijela, duh svijeta i đavao.

Milosti otajstva silaska Duha Svetoga neka siđu u moju dušu i neka je doista učine mudrom u očima Božjim!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Četvrto otajstvo: UZNESENJE MARIJINO NA NEBO

Plod otajstva: LJUBAV PREMA MARIJI
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: NEIZRECIVA BOŽJA DAREŽLJIVOST

Prikazujem Ti , Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Bezgrješnog Začeća i Uznesenja tijela i duše Tvoje Presvete Majke na Nebo i molim Te po tim otajstvima i po zagovoru Marijinu za pravu pobožnost prema Njoj tako da dobro živimo i sretno umremo.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Častimo Marijino vječno predodređenje u Božjem naumu kao remek djelo Božje.
 2. Marijino Bezgrešno Začeće i punina milosti u krilu njene majke.
 3. Marijino rođenje obradova cijeli svijet.
 4. Marijino prikazanje i njen boravak u hramu.
 5. Marijin besprijekoran život bez ikakva grijeha.
 6. Veličina Marijinih kreposti.
 7. Marijino plodno djevičanstvo i porođaj Isusa bez bo­lova.
 8. Marijino Bogomajčinstvo i njen savez s tri osobe Pre­svetog Trojstva.
 9. Marijina dragocjena smrt iz ljubavi.
 10. Uskrsnuće i slavno uznesenje Marijino.

Milosti Bezgrješnog Začeća i Uznesenja Marijina na Nebo neka siđu u moju dušu i neka joj dadnu pravu pobožnost prema Mariji!

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Peto otajstvo: KRUNJENJE MARIJINO

Plod otajstva: USTRAJNOST U MILOSTI - KRUNJENJE U SLAVI
Božje savršenstvo koje slavimo u ovom otajstvu: NEPRISTUPAČNA BOŽJA SLAVA

Prikazujem Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast slavnog krunjenja Tvoje Presvete Majke Marije na nebu i molim Te po tom otajstvu i po Njezinu zagovoru za milost ustrajnosti do kraja, napredak u krepostima sve do smrti i vječnu krunu koja nam je pripravljena. Istu milost molim i za sve vjernike, za sve naše dobrotvore i za sve koji nam se preporučuju u molitve i za koje smo dužni moliti.

Oče naš - 10 Zdravo Marijo - Slava Ocu...

 1. Častimo trostruku krunu kojom je Presveto Trojstvo okrunilo Mariju.
 2. Nova radost i slava u Nebo zbog Marijine proslave.
 3. Častimo Mariju kraljicu anđela, ljudi i zemlje.
 4. Častimo Mariju Blagajnicu i Djeliteljicu Božjih milo­sti, zasluga Isusa Krista i darova Duha Svetoga.
 5. Posrednica i Zagovornica ljudi.
 6. Pobjednica i Zatornica đavla i krivovjerja.
 7. Sigurno Utočište griješnika.
 8. Majka i Odgojiteljica kršćana.
 9. Slast i radost pravednika.
 10. Opće utočište živućih, moćna Tješiteljica žalosnih, umirućih i duša u čistilištu.

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvojem milosrđe.

Pomolimo se: Molimo te, Gospodine Isuse, po otajstvima tvoga života, trpljenja, smrti i slave i po zaslugama tvoje Presvete Majke, obrati grešnike, pomozi umirućima, oslobodi duše iz čistilišta i svima nama podaj milost da sveto živimo, sretno umremo i napokon te licem u lice gledamo i te kroza svu vječnost ljubimo!

Zdravo Kraljice...

LAURETANSKE LITANIJE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, (smiluj nam se)
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Sveta Marijo, (moli za nas!)
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Majko Kristova,
Majko Crkve,
Majko Božje milosti,
Majko prebistra,
Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Majko divna,
Majko dobroga savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva,
Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moguća,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorna pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Zdravlje bolesnih,
Utočište grješnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Kraljice mučenika, Kraljice ispovijedalaca,
Kraljice djevica,
Kraljice sviju svetih,
Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sveta Bogorodice!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se: Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

Izvor: Monfortanci.com, Metoda krunice