Zahvala Hrvatskoj katoličkoj misiji Thurgau-Schaffenhausen iz Švicarske i fra Miljenku Stojiću na daru terapijske senzorne sobe

www.hkm-frauenfeld.ch

Zahvaljujući novčanom daru Hrvatske katoličke misije Thurgau-Shaffhausen iz Švicarske i fra Miljenka Stojića, Kuća sv. Vinka Paulskog uredila je i opremila terapijsku senzornu sobu za korisnike s najtežim stupnjem invaliditeta kojima svakodnevna rehabilitacija u takvom prostoru mnogo znači i pomaže, te osigurava bolju kvalitetu života.

www.hkm-frauenfeld.ch

www.hkm-frauenfeld.ch

www.hkm-frauenfeld.ch

Izvor: Kuća sv. Vinka Paulskog - Oborovo